Omzetbelasting (btw)
Met een btw nummer ben je btw plichtig. Dit betekent dat je ieder kwartaal, dus vier keer per jaar, online bij de Belastingdienst aangeeft hoeveel btw je in het betreffende kwartaal hebt ontvangen en hebt uitgegeven.

In beginsel is het zo dat je de btw die je hebt ontvangen minus de btw die je hebt uitgegeven in zakelijk verband, dient af te dragen aan de Belastingdienst. Afhankelijk van de vraag hoe veel btw je jaarlijks ontvangt en uitgeeft kom je wellicht voor belastingvermindering in aanmerking of hoef je zelfs helemaal geen btw af te dragen. Dit laatste noemt men de Kleineondernemingsregeling

Inkomstenbelasting
Ieder natuurlijk persoon met de Nederlandse nationaliteit is verantwoordelijk voor het doen van de aangifte van zijn eigen inkomstenbelasting. Wanneer je in loondienst werkt staat het bedrag dat je dient aan te geven al klaar op het moment dat je de aangifte gaat doen. Als freelancer ben je echter zelf verantwoordelijk voor het berekenen van het bedrag waarover je belasting betaalt. Ieder jaar vóór 1 mei maak je een overzicht van je inkomsten en je uitgaven als freelancer in het jaar daar voor.